ceník a provozní řád

Ceník 2023


Provozní řád

OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU
PONDĚLÍ - NEDĚLE 6:00 - 22:00 hod.

AREÁL SE UZAVÍRÁ VE 23:00 hod.

                                  

Koupání v jezeře areálu Lhota je na vlastní nebezpečí !
Chytání ryb v celém areálu je v hlavní sezoně možné pouze v době pokud nejsou otevřeny pokladny.
Stánkový prodej je povolen pouze na vyhrazených místech a s uzavřenou smlouvou.
V případě naplněné kapacity bude areál uzavřen, a to včetně parkoviště. Návštěvníci areálu jsou povinni:

 • udržovat čistotu a pořádek, šetřit zařízení areálu a nahradit škodu vzniklou jejich zaviněním
 • ukládat odpadky do odpadkových košů a kontejnerů
 • chovat se v areálu ukázněně a ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, nerušit nadměrným křikem anebo hlukem z rozhlasových přijímačů či jiných zdrojů
 • používat vodu ze zdrojů k tomu určených a způsobem na těchto zdrojích označeným
 • dbát pokynů a příkazů dozorčích orgánů správy areálu

V areálu je zakázáno:

 • stanovat, bivakovat, tábořit, grilovat a rozdělávat oheň
 • vodění psů, koček a jiných zvířat do areálu
 • kouřit v zalesněných prostorách
 • používání motorových člunů na jezeře
 • přemisťování a poškozování zařízení areálu včetně porostů
 • zdržovat se na nudapláži v oblečení (s výjimkou orgánů správy areálu)

 • pobyt v areálu bez plavek a oblečení s výjimkou prostoru nudapláže (platí i mimo provozní dobu)

 • vjíždět motorovými vozidly do areálu /s výjimkou zásobování a služebních vozidel/
 • fotografování a používání kamer na NUDAPLÁŽI
 • fotografování a používání kamer pro KOMERČNÍ ÚČELY v celém areálu jezera je možné pouze s uzavřenou smlouvou.