Parkoviště 

Ceník

Areál

                                               OTVÍRACÍ  DOBA  AREÁLU                                                          PONDĚLÍ -NEDĚLE  od 6:00 - 21:00 hodin                                        AREÁL  SE  UZAVÍRÁ  VE  22:OO  HODIN  !!!


Ceny PARKOVNÉHO 2020     

                                                                                                                                                            Motocykl    Osobní automobil   Autobus a tranzit

Celodenní                     60 Kč                100 Kč                      110 Kč

Odpolední od 17:00     40 Kč                  60 Kč                      -

Zvýhodněné 10 x vjezd                       - 700 Kč - 


Studenti a ZTP mají nárok na zvýhodněnou cenu po předložení platného průkazu. Ceny VSTUPNÉHO 2020  

                                             Dospělí      Děti/Studenti/ZTP   Děti do 6 let

Celodenní                            60 Kč                   40 Kč                 zdarma
Odpolední od 17:00            40 Kč                   30 Kč                 zdarma                                                                                  
                                                                                                                        Studenti a ZTP mají nárok na zvýhodněnou cenu po předložení platného průkazu.

                                                 

Provozní řád

                                   Otvírací doba areálu pondělí - neděle 6:00 - 21:00 hodin                                                                     AREÁL SE UZAVÍRÁ KAŽDÝ DEN VE 22:OO HODIN !!!

                                  

Koupání v jezeře areálu Lhota je na vlastní nebezpečí.
Zákaz chytání ryb v celém areálu - celoročně.
Stánkový prodej je povolen pouze na vyhrazených místech.
V případě naplněné kapacity bude areál uzavřen, a to včetně parkoviště.Návštěvníci areálu jsou povinni:

 • udržovat čistotu a pořádek, šetřit zařízení areálu a nahradit škodu vzniklou jejich zaviněním
 • ukládat odpadky do odpadkových košů a kontejnerů
 • chovat se v areálu ukázněně a ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, nerušit nadměrným křikem anebo hlukem z rozhlasových přijímačů či jiných zdrojů
 • používat vodu ze zdrojů k tomu určených a způsobem na těchto zdrojích označeným
 • dbát pokynů a příkazů dozorčích orgánů správy areálu

V areálu je zakázáno:

 • stanovat, bivakovat, tábořit, grilovat a rozdělávat oheň
 • vodění psů, koček a jiných zvířat do areálu
 • kouřit v zalesněných prostorách
 • používání motorových člunů na jezeře
 • přemisťování a poškozování zařízení areálu včetně porostů
 • zdržovat se na nudipláži v oblečení/s výjimkou orgánů správy areálu/
 • pobyt v areálu bez plavek a oblečení s výjimkou prostoru nudipláže /platí i mimo provozní dobu/
 • vjíždět motorovými vozidly do areálu /s výjimkou zásobování a služebních vozidel/
 • fotografování a používání kamer na NUDIPLÁŽI
 • fotografování a používání kamer pro KOMERČNÍ ÚČELY v celém areálu jezera /po domluvě s vedením je možné povolit výjimku/