ceník

                                     OTEVÍRACÍ  DOBA  AREÁLU

                                    PONDĚLÍ - NEDĚLE 6:00 - 22:00hod.

                                                     AREÁL SE UZAVÍRÁ VE 23:00 hod.                                     


Ceny PARKOVNÉHO 2021    

                                                                                                                                                     Osobní automobil    Motocykl      Autobus a dodávky

Celodenní                       100 Kč              50 Kč                      150 Kč

Odpolední od 17:00       30 Kč                30 Kč                       30 Kč


Ceny VSTUPNÉHO 2021  


                                            Dospělí           Děti 6-15  /Studenti/Důchodci

Celodenní                            80 Kč                             50 Kč                
Odpolední od 17:00            20 Kč                             20 Kč                                                                                  

                                Děti do 6 let a handicapovaní po celý den zdarma 
                                                                                                                        Studenti, důchodci od 62 let a handicapovaní mají nárok na zvýhodněnou cenu po předložení platného průkazu.

Provozní řád

                                   Otvírací doba areálu pondělí - neděle 6:00 - 22:00 hodin                                                              AREÁL SE UZAVÍRÁ KAŽDÝ DEN VE 23:OO HODIN 

                                  

Koupání v jezeře areálu Lhota je na vlastní nebezpečí !
Chytání ryb v celém areálu je v hlavní sezoně možné pouze v době pokud nejsou otevřeny pokladny.
Stánkový prodej je povolen pouze na vyhrazených místech a s uzavřenou smlouvou.
V případě naplněné kapacity bude areál uzavřen, a to včetně parkoviště. Návštěvníci areálu jsou povinni:

 • udržovat čistotu a pořádek, šetřit zařízení areálu a nahradit škodu vzniklou jejich zaviněním
 • ukládat odpadky do odpadkových košů a kontejnerů
 • chovat se v areálu ukázněně a ohleduplně vůči ostatním návštěvníkům, nerušit nadměrným křikem anebo hlukem z rozhlasových přijímačů či jiných zdrojů
 • používat vodu ze zdrojů k tomu určených a způsobem na těchto zdrojích označeným
 • dbát pokynů a příkazů dozorčích orgánů správy areálu

V areálu je zakázáno:

 • stanovat, bivakovat, tábořit, grilovat a rozdělávat oheň
 • vodění psů, koček a jiných zvířat do areálu
 • kouřit v zalesněných prostorách
 • používání motorových člunů na jezeře
 • přemisťování a poškozování zařízení areálu včetně porostů
 • zdržovat se na nudapláži v oblečení (s výjimkou orgánů správy areálu)
 • pobyt v areálu bez plavek a oblečení s výjimkou prostoru nudapláže (platí i mimo provozní dobu)
 • vjíždět motorovými vozidly do areálu /s výjimkou zásobování a služebních vozidel/
 • fotografování a používání kamer na NUDAPLÁŽI
 • fotografování a používání kamer pro KOMERČNÍ ÚČELY v celém areálu jezera je možné pouze s uzavřenou smlouvou.