Historie

Nová kapitola obce, která dala Lhotě dnešní ráz, bylo zahájení těžby štěrkopísku v roce 1965.

Štěrkopísek byl tehdy potřebný pro výstavbu naší první dálnice a metra v Praze a jeho těžba u Lhoty otevřela nové pracovní příležitosti pro mnoho místních obyvatel. 

Těžba byla prováděna převážně z vody a vytěžené prostory vzápětí vyplňoval vydatný zdroj pramenů. Ke koupání byla vodní plocha využívána od samotného začátku. Když byla v roce 1983 těžba ukončena, v lese východně od obce, vzniklo hluboké jezero o vodní ploše cca 25 ha, které místy dosahuje hloubky až 14m. Vzdálenost necelých 20 km od Prahy ve spojení s výbornou kvalitou vody z jezera učinila vyhledávané a hojně navštěvované místo. Funkce rekreační je v obci převažující. Možnost letní rekreace v krásné průzračné vodě v klánu lesů a v blízkosti Prahy s možností přímého spojení hromadnou dopravou dala podnět k zájmu rekreantů o výstavbu chat a rekreačních domků. Začalo budování areálu, aby odpovídal požadavkům, na úkor vykácení lesa, které umožňuje rekreaci cca 10 000 lidí.

Na nejslunnější straně byla založena, ještě za totality v roce 1987 první oficiální veřejná nudistická pláž na našem území.

V roce 1993 bylo majiteli pozemků v tomto katastru založena společnost Jezero Lhota s.r.o.

Fotogalerie